054-5500127 
shashinka3@gmail.com 

החרוב 166 צופים 
www.facebook.com/shashinka3 

חיפוש :

האוצר הגלום בתצלום

תמונה.  תמונה שווה אלף מילים. 
 "אם חלילה עלה הבית שלך באש ונותרו לך מספר דקות להציל משהו מהבית - מה זה היה?" זו השאלה שנשאלה במחקר ותשובת רוב האנשים הייתה, תמונות משפחה שברשותם.
 הצורך בתיעוד קשור בצורך שלנו לשייכות ובשורשים.  אין זה אלא טבע אנושי של האדם לתעד את תולדותיו כפי שהחלו השומרים וכפי שעשו המצרים על אבן או פפירוס כפי שגילפו הסינים על חומרים שונים וכפי שסיתתו היוונים באבן.   
 תצלומים הינם אוצר יקר ערך אשר אף חברת ביטוח לא יכולה לכסות.  כל תמונה אוצרת סיפור של רגע, של מקום, של רגש ואווירה. למעשה, ההיסטוריה שלנו מתועדת בתצלומים וכך גם חלק מהזיכרונות. מבט בתמונות המשפחה מאפשר לנו לחוות רגעים קסומים שוב ושוב ומספק לנו ולילדינו השראה לעתיד...
 ילדים, ילדות, נערים ונערות מגלים סקרנות רבה לגבי ילדותם המוקדמת כפי שבאה לביטוי בתמונות משפחה אלו. תצלומים משלימים לילד את היכרותו עם קרובי משפחה שלא זכה להכיר באופן אישי.
טואול - בניית אתרים